Privacy policy

Wij behandelen uw persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Bovendien vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door One Way Group BV, met zetel te Volkegemberg 30, 9700 Volkegem, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0748.517.425, alsook elke met One Way Group BV verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij One Way Group per brief of via e-mail (info@gillessimoens.be).

2. Welke persoonsgegevens en van wie?

One Way Group BV waarborgt de privacy van alle gebruikers en wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk.
Wij verzamelen informatie van alle natuurlijke personen die gebruik maken van onze website (en in het bijzonder onze webshop). In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden verwerken wij volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en betaalgegevens.
Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, edm. (zie ook onder 5. Cookies).
U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Indien u dit niet wenst, kunt u zich steeds uitschrijven. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming voor de intrekking daarvan.
Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij stellen deze gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in het privacybeleid voorzien is, zullen wij u contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid wordt gegeven om deze verwerking te weigeren.

4. Rechten van toegang, rectificatie en vergetelheid

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van
de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van One Way Group of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

6. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be

URL: www.privacycommission.be